Eyes Camps 2020-2021

Eyes Camps 2020-2021

Sl. No. Date Venue Distt. State OPD Spectacles Medicines Hygiene Kit Cataract Identitify Operation Hospital Name
1 02.11.2020 P R Aadarsh Public School, Dayal Pur North East Delhi Delhi 258 152 209 258 0 0 Centre for Sight
2 03.11.2020 P R Aadarsh Public School, Dayal Pur North East Delhi Delhi 284 154 227 284 0 0 Centre for Sight
3 04.11.2020 P R Aadarsh Public School, Dayal Pur North East Delhi Delhi 274 152 215 274 0 0 Centre for Sight
4 04.11.2020 CHC Jalalabad Shahjahanpur UP 211 40 56 0 96 80 Sankara Eye Hospital Kanpur
5 04.11.2020 CHC Allahaganj Shahjahanpur UP 158 35 32 0 70 62 Sankara Eye Hospital Kanpur
6 09.11.2020 P R Aadarsh Public School, Dayal Pur North East Delhi Delhi 292 156 261 292 0 0 Centre for Sight
7 10.11.2020 P R Aadarsh Public School, Dayal Pur North East Delhi Delhi 288 143 215 288 0 0 Centre for Sight
8 17.12.2020 Tea State Hospital Baipukhuri Udalguri Assam 288 219 203 0 54 48 Lions K K Saharia Eye Hospital
9 18.12.2020 Tea State Hospital Dhansari Udalguri Assam 217 146 154 0 60 54 Lions K K Saharia Eye Hospital
10 19.12.2020 Tea State Hospital Bettibari Udalguri Assam 196 131 141 0 47 42 Lions K K Saharia Eye Hospital
11 23.12.2020 SPYM Night shelter, NDMC Park, Gurudwara Bangla Sahib Central Delhi Delhi 249 113 156 249 0 0 Centre for Sight
12 26.12.2020 Vijay Dham, 96 Satyam Vihar, Bhoopatwala Haridwar Uttrakhand 240 201 209 260 0 0 Swami Bhoomanand Hospital Ranipur Jhal, Jwalapur, Haridwar
13 28.12.2020 Sarai Kale Khan, Parking Rain Basera South East Delhi Delhi 331 189 181 272 0 0 Centre for Sight
14 30.12.2020 SPPM Night Shelter, Jama Masjid Central Delhi Delhi 321 171 123 263 0 0 Centre for Sight
15 06.01.2021 Gulmehar Green, Gali no.6 Gazipur East Delhi Delhi 223 173 159 250 0 0 Centre for Sight
16 09.01.2021 Barat Ghar, Rasulpur, Meethi Beri Haridwar Uttrakhand 205 143 156 0 39 31 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
17 10.01.2021 Panchayat Ghar, Laldhang Haridwar Uttrakhand 312 183 247 0 60 52 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
18 16.01.2021 Asha Devi Degree College, Bhogpur Haridwar Uttrakhand 312 223 206 0 51 45 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
19 17.01.2021 Shiv Mandir, Durga Garh Haridwar Uttrakhand 363 227 192 0 54 45 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
20 19.01.2021 Panchayat Ghar, Tehri Dob  Haridwar Uttrakhand 334 222 218 0 73 60 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
21 21.01.2021 Panchayat Ghar,Bahadarpur Jatt Haridwar Uttrakhand 309 207 213 0 47 42 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
22 21.01.2021 Puwayan Shahjahanpur UP 200 150 160 0 120 110 Shankara Eye Hospital, Kanpur
23 23.01.2021 Tiruchirapalli Haridwar Uttrakhand 300 182 147 0 108 97 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
24 23.01.2021 Khutar Shahjahanpur UP 257 201 198 0 80 77 Shankara Eye Hospital, Kanpur
25 23.01.2021 Tea State Hospital Bajbat Udalguri Assam 288 217 196 0 58 53 Lions K K Saharia Eye Hospital
26 24.01.2021 Galoria Medical Store, Laxur  Haridwar Uttrakhand 249 152 148 0 63 59 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
27 24.01.2021 Tea State Hospital Batally Udalguri Assam 306 186 165 0 103 96 Lions K K Saharia Eye Hospital
28 27.01.2021 Jariyanpur Shahjahanpur UP 114 89 94 0 50 46 Shankara Eye Hospital, Kanpur
29 28.01.2021 Kouhin Shahjahanpur UP 400 78 82 0 301 289 Shankara Eye Hospital, Kanpur
30 29.01.2021 Gurudwara Shahpur, Sheetal Akheda Haridwar Uttrakhand 314 137 120 0 112 84 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
31 03.02.2021 Jalalabad Shahjahanpur UP 360 221 219 0 201 196 Shankara Eye Hospital, Kanpur
32 03.02.2021 Allahaganj Shahjahanpur UP 200 137 145 0 80 74 Shankara Eye Hospital, Kanpur
33 05.02.2021 Panchayat Office, Gajiwali Haridwar Uttrakhand 312 106 141 0 123 85 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
34 07.02.2021 Thalaivaipuram Virdhunagar TN 289 197 215 0 100 93 Divine Eye Foundation Rajamahendravaram
35 10.02.2021 Kalan Shahjahanpur UP 322 170 185 0 140 132 Shankara Eye Hospital, Kanpur
36 13.02.2021 Marambadi Dindigual TN 102 43 53 0 19 8 Aravind Eye Hospital, Madurai
37 13.02.2021 Pudhuvayal Sivagangai TN 131 51 34 0 20 17 Aravind Eye Hospital, Madurai
38 15.02.2021 Tea Estate Hospital Hattigarh Udalguri Assam 309 191 189 0 63 51 Lions K K Saharia Eye Hospital
39 16.02.2021 Tea Estate Hospital Majuli Udalguri Assam 298 210 163 0 59 48 Lions K K Saharia Eye Hospital
40 17.02.2021 CHC Tilhar Shahjahanpur UP 180 69 129 0 53 49 Sankara Eye Hospital Kanpur
41 21.02.2021 Govt. High School, Gueriampeta Yanam, Pondicherry Madurai TN 332 202 209 0 78 73 S. V. Eye Care Rajamahendravaram
42 27.02.2021 Valanadu Tiruchirapalli TN 157 30 25 0 70 64 Aravind Eye Hospital, Madurai
43 27.02.2021 Tea Estate Hospital Chandana Udalguri Assam 312 202 194 0 68 58 Lions K K Saharia Eye Hospital
44 27.02.2021 T.Kallupatti Madurai TN 87 18 12 0 33 33 Aravind Eye Hospital, Madurai
45 03.03.2021 CHC Jalalabad Shahjahanpur UP 240 0 0 0 169 122 Sankara Eye Hospital Kanpur
46 10.03.2021 CHC Kalan Shahjahanpur UP 263 0 0 0 122 89 Sankara Eye Hospital Kanpur
47 17.03.2021 CHC Tilhar Shahjahanpur UP 136 0 0 0 56 48 Sankara Eye Hospital Kanpur
48 21.03.2021 Chouhan Baithak Pherupur, Bahadrabad Block, Laksar Road Haridwar UK 245 203 181 0 16 10 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
49 22.03.2021 Gurudwara, Tikampur, Bahadrabad Block, Laksar Road Haridwar UK 235 168 133 0 25 18 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand
50 23.03.2021 Panchayat Ghar Missarpur, Bahadrabad Block, Laksar Road Haridwar UK 268 151 103 0 19 17 Nirmal Ashram Eye Institute, Rishikesh , Uttrakhand